Kocsi

Üres a bevásárlókocsi

Termékkatalógus


 

Szervíz szolgáltatások


Szolgáltatlás Díj
Laptop szét-össze alap 6.000 Ft
+ takarítás, pasztázás 7.000 Ft.
+ alkatrész csere/bővítés (ssd, ram, akksi, wlan kártya stb...) 2.000 Ft
Laptop kijelző csere munkadíja 15.000 Ft/óra
Telepítés, vagy migrálás 13.000 Ft/óra
+ adatmentés 5.000 Ft
Diagnosztika, bevizsgálás, átnézés, általános karbantartás, vírusirtás 7.000 Ft
PC összerakás 7.000 Ft
+ telepítés 10.000 Ft
PC alkatrész csere (VGA, RAM, CPU, SSD, HDD stb…) 5.000 Ft
+ driver telepítés 3.000 Ft
PC tápegység csere és igényes kábelrendezés 8.000 Ft
Adatmentés (PC, Laptop) 7.000 Ft
Elveszett adatok visszanyerése Egyedi
Program telepítés 4.000 Ft
PC takarítás, pasztázás 9.000 Ft
Zsáner ragasztás 12.000 Ft/oldal
ha a kijelző hátlapjánál van a törés 17.000 Ft/oldal

Garanciális Feltételek!


Garanciális ügyintézés helye:

Balai Computer Kft. H-6000 Kecskemét, Nyíl utca 18. H-P 09:00 - 17:00

Garanciális ügyintézéhez szükséges:

 • A vásárló jótállási és szavatossági igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és vásárlási számlával érvényesítheti.
 • A csereutalvány kiállításának a feltétele, a vásárlást igazoló számla vagy blokk megléte, ezért kérjük őrizze meg a vásárlási blokkot vagy számlát!

Garanciális ügyintézéshez menete:

 • A jótállási igény a jótállási jegyen feltüntetett határidőig, jótállási jeggyel érvényesíthető..
 • A vásárló a jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
 • A kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető.

Ha a hiba ténye, jellege, a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől szakvéleményt kérhet.
(1088. Budapest, József krt.6. Telefon: 459-4800)

A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei:

 • Ha a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának a gyártó által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásának, szakszerűtlen kezelésének (a megbízott szerviz bizonyítja), helytelen tárolásának, iparszerű igénybevételének, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, viszmajornak tulajdonítható okokból keletkezett.
 • Vásárlási számla hiánya.

A hardver és szoftver meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget. Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni.

Hibás termék esetén a vásárlót a kötelező jótállás alapján az alábbi jogok illetik meg:

 • Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik választható igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
 • Ha a vásárló kijavítást vagy kicserélést kér, a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
 • A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökkent.
 • Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni.
 • Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.
 • Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fentiekben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - a vásárló választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó ez esetben nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A terméknek vagy jelentős részének kicserélése (kijavítása) esetén a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (annak kicserélt, kijavított része) tekintetében újra kezdődik. Ez a rendelkezés érvényes az esetben is, ha modulokból összeállt termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.
 • Hibás termék esetén a vásárlót 1 éven túl az alábbi gyártó által meghatározott jogok illetik meg.
 • A gyártó csak javítást vállal.
 • Ha a termék nem javítható, a vásárló a meghibásodás időpontjában érvényes, aktuális eladási árra tarthat igényt.

Általános Jogszabályok

Összetett keresés

 

Keresés


Bejelentkezés


Bejelentkezés

Kijelentkezés

Térképek

Balai Computer - Kecskemét
Balai Computer - Szentes