Kocsi

Üres a bevásárlókocsi

Termékkatalógus


 

Szervíz szolgáltatások


Szolgáltatlás
Laptop szét-össze alap
+ takarítás, pasztázás
+ alkatrész csere/bővítés (ssd, ram, akksi, wlan kártya stb...)
Laptop kijelző csere munkadíja
Telepítés, vagy migrálás
+ adatmentés
Diagnosztika, bevizsgálás, átnézés, általános karbantartás, vírusirtás
PC összerakás
+ telepítés
PC alkatrész csere (VGA, RAM, CPU, SSD, HDD stb…)
+ driver telepítés
PC tápegység csere és igényes kábelrendezés
Adatmentés (PC, Laptop)
Elveszett adatok visszanyerése
Program telepítés
PC takarítás, pasztázás
Zsanér ragasztás
ha a kijelző hátlapjánál van a törés

Garanciális Feltételek!


Garanciális ügyintézés helye:

Balai Computer Kft. H-6000 Kecskemét, Nyíl utca 18. H-P 09:00 - 17:00

Garanciális ügyintézéhez szükséges:

 • A vásárló jótállási és szavatossági igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és vásárlási számlával érvényesítheti.
 • A csereutalvány kiállításának a feltétele, a vásárlást igazoló számla vagy blokk megléte, ezért kérjük őrizze meg a vásárlási blokkot vagy számlát!

Garanciális ügyintézéshez menete:

 • A jótállási igény a jótállási jegyen feltüntetett határidőig, jótállási jeggyel érvényesíthető..
 • A vásárló a jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
 • A kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető.

Ha a hiba ténye, jellege, a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől szakvéleményt kérhet.
(1088. Budapest, József krt.6. Telefon: 459-4800)

A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei:

 • Ha a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának a gyártó által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásának, szakszerűtlen kezelésének (a megbízott szerviz bizonyítja), helytelen tárolásának, iparszerű igénybevételének, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, viszmajornak tulajdonítható okokból keletkezett.
 • Vásárlási számla hiánya.

A hardver és szoftver meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget. Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni.

Hibás termék esetén a vásárlót a kötelező jótállás alapján az alábbi jogok illetik meg:

 • Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik választható igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
 • Ha a vásárló kijavítást vagy kicserélést kér, a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
 • A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökkent.
 • Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni.
 • Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.
 • Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fentiekben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - a vásárló választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó ez esetben nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A terméknek vagy jelentős részének kicserélése (kijavítása) esetén a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (annak kicserélt, kijavított része) tekintetében újra kezdődik. Ez a rendelkezés érvényes az esetben is, ha modulokból összeállt termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.
 • Hibás termék esetén a vásárlót 1 éven túl az alábbi gyártó által meghatározott jogok illetik meg.
 • A gyártó csak javítást vállal.
 • Ha a termék nem javítható, a vásárló a meghibásodás időpontjában érvényes, aktuális eladási árra tarthat igényt.

Általános Jogszabályok

Összetett keresés

 

Keresés


Bejelentkezés


Bejelentkezés

Kijelentkezés

Térképek

Balai Computer - Kecskemét
Balai Computer - Szentes